Akcja ekologiczna

Opublikowane: 20 września 2012

 Akcja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Glinczu przeprowadzana jest cyklicznie, raz w miesiącu. Ma na celu włączenie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcanie ich do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat problemów ekologicznych. Dzieci chętnie uczestniczą w działaniach, w których mogą wykazać się inicjatywą, wygrać nagrodę, pobawić się, a jednocześnie zrobić coś pożytecznego.

Każdy dzień ekologiczny przebiega pod innym hasłem. W poszczególnych dniach obowiązuje inny kolor ubioru, który obliguje zarówno uczniów jak i nauczycieli.

 

 Dzień I (wrzesień)

Sprzątanie Świata – kolor brązowy

 

  • Apel      ekologiczny pod hasłem „Smutna Ziemia” (scenariusz apelu pochodzi z      Pakietu edukacyjnego „Śmieci mniej, Ziemi lżej” E. Tyralskiej – Wojtyczka,      ROEE, Kraków 2003) (Załącznik nr 1).
  • Wprowadzenie      do planowanych działań ekologicznych w roku szkolnym 2010/2011 (Załącznik      nr 2)..
  • „Sprzątanie      Świata”  – sprzątanie przez dzieci      terenu wokół szkoły.

 

Dzień II (październik)

Dzień Zdrowia – kolor pomarańczowy

 

  • Kiermasz      „owoców i warzyw” wykonanych przez uczniów naszej szkoły (do nabycia      zachęcani są też rodzice). Dochód przekazany jest na cele szkolne.
  • Pogadanki      na temat zdrowia, spotkanie z pielęgniarką.
  • Test      dotyczący znajomości witamin i ich roli dla organizmu.

 

Dzień III (listopad)

Dzień Natury – kolor zielony

  • Konkurs      na plakat „Przyroda – moja miłość”.
  • Test      wyboru z zakresu zagadnień: woda, powietrze i śmieci w aspekcie      ekologicznym (Załącznik nr 3)
  • Ekologiczne      wróżby andrzejkowe.

 

Załącznik nr 1

Teatrzyk śmieciowy – „Smutna Ziemia”

Materiały – różne opakowania po produktach codziennego użytku, duży kawałek brązowego materiału, zielone i kwieciste przebranie dla „Ziemi”, pudła imitujące pojemniki na różne  rodzaje odpadów.

W takt smutnej muzyki w kręgu zebranych dzieci pojawia się „Smutna Ziemia”. Wchodzi powoli, ociężałym krokiem. Na jej twarzy wyraźnie rysuje się przygnębienie. Rolę tę gra osoba ubrana w długą, szarą lub brązową szatę, do której zostały przypięte różne opakowania, stare gazety, aluminiowe puszki, plastikowe pojemniki. Na scenie również porozrzucane są odpady.

Smutna Ziemia żali się dzieciom zatroskanym głosem, że ludzie tak źle ją traktują. Czyż nie widzą, że ona sama nie poradzi sobie z tymi odpadami? Jeżeli nikt jej nie pomoże, to chyba udusi się pod ciężarem tych odpadów. Ludzi jest tak dużo, góry śmieci rosną, a ona choć ogromna, to jednak sama, więc pomoc wszystkich – dzieci i dorosłych – w sprzątaniu tego bałaganu jest konieczna!!!

Smutna Ziemia zwraca się do dzieci z prośbą o pomoc w uwolnieniu  od śmieci, które tak bardzo ją męczą. Prośba powinna zachęcić dzieci do rozpoczęcia „sprzątania Ziemi” – zdejmowania śmieci z jej powierzchni, a następnie segregacji czyli wrzucania ich do wcześniej przygotowanych  i oznakowanych pudeł lub koszy. Ta wspólna praca odbywać powinna się na tle wesołej muzyki. Sama „Ziemia” z radością wita uprzątnięcie każdego śmiecia.

Gdy wszystkie odpady znajdą się już w pudłach  „Ziemia” zrzuca z siebie szarą szatę i dzieci widzą jej przeobrażenie w zieloną, czystą, wesołą planetę. Dzieci też mają powód do radości wszak same przyczyniły się do uporządkowania „Ziemi” i posegregowania odpadów. Czy jednak wszyscy rozumieją, dlaczego segregowanie odpadów jest takie ważne? Jeśli nie, trzeba dać dzieciom kilka przykładów potwierdzających nasze zdanie.

Kulminacyjnym momentem teatrzyku jest taniec radości: wszyscy chwytają się za ręce i w takt radosnej muzyki tańczą i śpiewają wesoło. Na zakończenie wznoszony jest okrzyk: „Cieszą się dzieci, widząc mniej śmieci”.

Odpady należy wyrzucić do segregatora śmieci.

Załącznik nr 2

Raz      w miesiącu odbywać się będzie „Dzień Ekologiczny”. Charakteryzować go      będzie jeden kolor. W tym dniu odbywać się będą konkursy, kiermasze,      licytacje, pokazy mody i sztuki, pogadanki, quizy – wszystko o tematyce      ekologicznej.

  • Szkoła      bierze udział w różnego rodzaju akcjach ekologicznych, takich jak np.:

– „Fundusze za Puste Tusze” – akcja polega na zbiórce pustych tuszy, tonerów i telefonów komórkowych, przeznaczonych do recyklingu, czyli ponownego wykorzystania w produkcji.

– „Drzewko za butelkę” – akcja polega na zbieraniu plastikowych butelek, za które szkoła dostanie młode drzewka.

– Zbiórka makulatury

– Zbiórka zużytych baterii

– Inne akcje, pojawiające się na bieżąco w ciągu roku.