Inicjatywa Lokalna w Gminie Żukowo

Opublikowane: 14 maja 2014

1 ILW ramach kontynuacji ubiegłorocznych rozmów dotyczących formy współpracy samorządu z mieszkańcami gminy Żukowo, zainicjowanych przez Jolantę Wiercińską oraz Mirosława Nowaka, zapraszamy wszystkich zainteresowanych wdrożeniem Inicjatywy Lokalnej w Gminie Żukowo na spotkanie informacyjne 19.05.2014 r. o godz. 17:00 oraz 31.05.2014 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Żukowo.

Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego. Dlatego też Burmistrz Gminy Żukowo zaprasza do konsultacji projektu uchwały wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Żukowo.

Konsultacje będą prowadzone w formie wyrażenia pisemnej lub elektronicznej opinii w zakresie konsultowanego projektu, spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, publikację projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Gminy Żukowo www.zukowo.pl.

Opinie, uwagi i sugestie dotyczące projektu Uchwały, która będzie przedmiotem konsultacji można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie (pok. Nr 3 ) 83-330 Żukowo ul. Gdańska 52 w poniedziałek od 7.30-16.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30-15.00 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres i.malycha@zukowo.pl.

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest doradca ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wolontariatu i inicjatyw lokalnych Izabela Małycha.