Nasze cele

Cele zrealizowane:

– zakup tablicy interaktywnej i 2 zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Glinczu

– organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Glincz

– organizacja festynu ze zbiórką środków

Nasze najbliższe cele:

– zakup drewnianego domku z funkcją przebieralni dla młodych sportowców z naszej miejscowości oraz na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczno – sportowe.

– wyposażenie Szkoły w sprzęt do gimnastyki korekcyjnej

– kontynuacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Glincz

– organizacja Kaszubskiego Przeglądu Talentów artystycznych i kulinarnych