Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo

Opublikowane: 11 października 2012

Burmistrz Gminy Żukowo informuje, iż do dnia 31.12.2012 r. właściciele nieruchomości mogą składać wnioski o udzielenie dotacji do kosztów usuwania materiałów zawierających azbest i utylizacji odpadów azbestowych, związanych z wymianą pokryć dachowych i elewacji na obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne – właściciele nieruchomości, którzy planują w roku 2013 zlecić wykonanie demontażu płyt eternitowych z dachu lub elewacji budynku.

WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI NIE MOGĄ DOTYCZYĆ ZADAŃ ROZPOCZĘTYCH ANI  ZAKOŃCZONYCH.

Kompletny wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Żukowo, przy ul. Gdańskiej 52, w kancelarii podawczej, pok. nr 3, (pn. 730-1600, wt., śr., czw. 730-1530, pt. 730-1500). Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Żukowo – pok. nr 32 lub na stronie internetowej Urzędu www.bip.zukowo.pl w zakładce „katalog spraw” – „ochrona środowiska”.

http://zukowo.pl/aktualnosc-1966-Burmistrz_Gminy_Zukowo_informuje%2C_iz_do_dnia_31122012_r_wlasciciele_nieruchomosci_moga_skladac_wnioski_o_udzielenie_dotacji_do_kosztow_usuwania_materialow_zawierajacych_azbest_i_utylizacji_odpadow_azbestowych.html