Partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Opublikowane: 17 stycznia 2014

m_2623[1]W powiecie kartuskim kilka instytucji i organizacji pozarządowych podpisało Porozumienie
o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Głównym celem partnerów jest dążenie do obniżenia kosztów społecznych  i stworzenia lepszych warunków powrotu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie przedsiębiorczości i zwiększanie aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego. Porozumienie jest pokłosiem przyjętej w styczniu 2013 r. Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016.

Sygnatariusze zobowiązali się podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia zainteresowania ekonomią społeczną i promocją jej założeń oraz zwiększenia współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. W porozumieniu zobowiązano się także do wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych i zasobów naturalnych do rozwoju ekonomii społecznej, dążenia
do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz innych funduszy na rzecz wspólnej realizacji projektów służących rozwojowi ekonomii społecznej.

Porozumienie ma charakter otwarty i jego członkiem może być każdy podmiot, jednostka czy organizacja, która identyfikuje się z celem działania Partnerstwa. Zainteresowane jednostki zapraszamy do współpracy i kontakt z Aleksandrą Bobrowską pod numerem tel. 58 681-39-87 wew. 600 lub drogą elektroniczną: a.bobrowska@kartuskipowiat.pl. Liderem Partnerstwa został Powiat Kartuski.

http://www.kartuskipowiat.com.pl/aktualnosci/aktualnosci,660,powstalo_partnerstwo_na_rzecz_rozwoju_ekonomii_spolecznej_w_powiecie_kartuskim

Kategoria: Aktualności