Wnioski o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej

Opublikowane: 3 listopada 2012

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Żukowo do konkursu WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2013, Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych, którzy zamierzają w 2013 roku wykonać modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksemi zastąpieniu ich:

– kotłami opalanymi gazem, – kotłami opalanymi olejem opałowym, – kotłami opalanymi biomasą (drewno kawałkowe, zrębki drzewne, brykiety, pellety), – pompami ciepła, – kolektorami słonecznymi wraz z oprzyrządowaniem (łącznie z technicznym doborem urządzeń).

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANANE ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, w przypadku, gdy docelowa moc źródeł po modernizacji wyniesie do 30 kW w odniesieniu do budynków jednorodzinnych.

Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2013, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Żukowo, przy ul. Gdańskiej 52, w kancelarii podawczej, pok. nr 3, w godz. pn.: 7.30 – 16.00, wt., śr., cz. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 15.00, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2012 r. Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Żukowo – pok. nr 32 lub na stronie internetowej Urzędu www.bip.zukowo.pl w zakładce „katalog spraw” – „ochrona środowiska”.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 31.12.2012 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

źródło: http://zukowo.pl/aktualnosc-1986-Obwieszczenie.html